Här får du en stadsvandring som gör historien om Södermalms tobaksarbetare levande. Vandra genom deras gamla kvarter och lyssna till deras berättelser. Historien börjar redan på 1600-talet med Södermalms första dokumenterade tobakssläkt.

  • En stadsvandring där historien blir levande
  • Lär dig om Stockholms tobaksarbetare

Om upplevelsen:

Lär dig om det intressanta livet som tobaksarbetare på Södermalm där Sveriges största tobaksmanufaktur fanns under 1600-talet. Vi passerar 1700-talets pipbruk och Aspelins tobaksfabrik på 1800-talet, och hör tobakshandlares klagan på priser och historier om arbetsdagarna på de stora tobaksfabrikerna. Vi tittar också närmre på de kvinnliga arbetarna och tobaksindustrins fackföreningsrörelse mot 1900-talets början.

Under augusti 2015 - mars 2016 ersätts visningen av muséet av ett intressant och livfullt föredrag medan muséet byter skepnad.

Det här ingår i din beställning