• Upplevelsen
  • Orter
  • Omdömen

Följ med på en historisk vandring

Lyssna till spännande spionhistorier, märkliga möten och lär dig om Sverige och dess hållning under Andra världskriget. Var vi verkligen så neutrala som vi påstår och hur såg Stockholm ut under denna period? På denna spännande vandring får du lära känna de strategiska platserna, lyssna till personliga öden samt förvecklingar i krigets Stockholm.

  • Lärorik stadsvandring i Stockholm
  • Lär dig mer om Andra världskrigets Sverige
  • Passar både stora och små

Om upplevelsen:

Följ med på en vandring i Andra världskrigets Stockholm. Här får du stifta bekantskap med den tyska legationen och den amerikanska ambassaden. Du får lyssna till spännande spionhistorier och ta del av märkliga möten, samt får en djupare insikt om Sverige och dess hållning under kriget.

Hur såg Stockholm ut under krigsåren och hur levde folk? Var vi så neutrala som man påstår? Hur kunde så få tyska spioner gripas fram till 1942? Varför bombades Stockholm under kriget? Dessa är några frågor som får sitt svar under denna lärorika vandring.

Antal deltagare Upplevelsen är för en person och genomförs tillsammans med andra i grupp.

Ålder För alla åldrar

Tillgänglighet Varje lördag året om.

Varaktighet Cirka en timme.

Orter Stockholm