Älgen är ett av våra mest exotiska djur, även för en svensk. Du kanske sett en på avstånd någon gång, men har du någonsin varit så nära en älg att du kan ta på den? Möt skogens konung i den fina älgparken där älgarna strövar fritt i den täta barrskogen.

  • Kom riktigt nära älgarna
  • Besök Sveriges största älghägn
  • Åk traktor och vagn på guidad visning

Om upplevelsen:

Älgsafarin äger rum i Uppsala och älgarna besöks med andra deltagare i en liten grupp. Älgparken ligger gömd i Upplands täta barrskogar som du åker igenom med traktor och vagn på den guidade visningen. Den engagerade guiden älskar verkligen sina älgar och ger en stor inblick i hur de lever och förflyttar sig.

Det här ingår i din beställning