• Upplevelsen
  • Orter
  • Omdömen

Har du upplevt att vissa saker tenderar att upprepa sig? Vill du skapa nya resultat i ditt liv behöver du göra förändringar hos dig själv. Coaching har som syfte att frigöra din kapacitet och att ta fram det bästa hos dig.

  • Bli inspirerad av en personlig coach
  • Ta fram det bästa hos dig
  • Öppnar för nya tankar och handlingar

Om upplevelsen:

Du får själv bestämma vad du vill bli coachad i och hur dina önskade resultaten ska se ut. Coaching kan handla om att ta reda på mål, utveckla karriär eller ledarskap, förbättra relationer, toppa sin hälsa, eller skapa balans mellan de olika delarna av sitt liv.

Coachen agerar som ett effektivt bollplank som hjälper till att hitta konstruktiva lösningar, utmanar dina tankar och hjälper dig att välja rätt väga i livet.

Första steget till önskade förändringar är just att ta det första steget!

Antal deltagare Upplevelsen är för en person.

Ålder För alla åldrar

Tillgänglighet Året om

Varaktighet Ca 45 minuter

Orter Stockholm